Nagroda krytyki literackiej im. Kazimierza Wyki

Janusz Drzewucki - laureat nagrody im. Kazimierza Wyki 2020 

Nagroda im. Kazimierza Wyki w 2020

prof. Janusz DrzewuckiJanusz Drzewucki – krytyk literacki, poeta, dziennikarz, wydawca – został 35. laureatem Nagrody im. Kazimierza Wyki. Wyróżnienie to jest przyznawane wspólnie przez marszałka województwa małopolskiego oraz prezydenta Krakowa.

Więcej…

Kazimierz Wyka (1910-1975)

Kazimierz Wyka (1910-1975)Krytyk i literaturoznawca o ogromnym autorytecie i dorobku, zajmował się także problemami sztuki, teatru i filmu.

Kazimierz Wyka urodził się 19 marca 1910 roku w Krzeszowicach pod Krakowem, zmarł 19 stycznia 1975 roku w Krakowie.

Więcej…

Nota biograficzna

Laureat Nagrody 2020 - prof. Janusz DrzewuckiJanusz Drzewucki - urodzony 6 grudnia 1958 roku w Kruszwicy; Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1982).

Więcej…

Publikacje

Okładka książki

Autor książek krytycznoliterackich: „Chaos i konwencja” (1988), „Smaki słowa. Szkice o poezji” (1999), „Akropol i cebula. O Zbigniewie Herbercie” (2004), „Stan skupienia. Teksty o prozie” (2014), „Charakter pisma”. Szkice o polskiej poezji współczesnej” (2015), „Środek ciężkości. Szkice o współczesnej liryce polskiej” (2016), „Lekcje u Różewicza.

Więcej…