Laureat 2006

Prof. Aleksander Fiut

historyk literatury, eseista i krytyk literacki

Urodził się 24 czerwca 1945 w Żywcu. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował pod kierunkiem Kazimierza Wyki, Henryka Markiewicza i Jana Błońskiego.

Ogromny wpływ na rozwój naukowy laureata miało spotkanie z Czesławem Miłoszem. Zafascynowany jego osobowością i dziełami, rozpoczął trwające
niemal trzy dekady studia nad twórczością poety. Uważany jest za najwybitniejszego w świecie znawcę życia i twórczości Miłosza. Nagrodę przyznano za całokształt osiągnięć krytycznoliterackich w dziedzinie literatury najnowszej, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad życiem i twórczością Czesława Miłosza.

Bibliografia:

 • Dowód nietożsamości. Proza Wilhelma Macha 1977
 • Rozmowy z Czesławem Miłoszem 1981
 • Milosz par Milosz. Entretien de Czeslaw Milosz avec Ewa Czarnecka et Aleksander Fiut (wespół z Renatą Gorczyńską [pseud. Ewa Czarnecka], 1986
 • Conversations With Czeslaw Milosz (wespół z Renatą Gorczyńską [pseud. Ewa Czarnecka]; 1987
 • Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza 1987
 • Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy 1988
 • Pytanie o tożsamość 1995
 • Być (albo nie być) Środkowoeuropejczykiem 1999
 • V Evropě, čili… Eseje nejen o polské literatuře 2001
 • W stronę Miłosza 2003
 • Spotkania z Innym 2006

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków
tel: 12 63-03-437
email: nagroda.wyki@malopolska.mw.gov.pl