Jacek Leociak - laureat nagrody im. Kazimierza Wyki 2019 

Laureat nagrody 2019

Laureat Nagrody 2019 - Jacek LeociakJacek Leociak - urodzony 2 czerwca 1957 w Warszawie. Polski literaturoznawca, historyk literatury, profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN oraz Centrum Badań nad Zagładą Żydów.

Życiorys

Studiował na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i tam podjął pracę. W 1996 r. w Instytucie Badań Literackich PAN obronił doktorat, którego promotorem był prof. Michał Głowiński, a rozprawa pt. "Tekst wobec Zagłady. (O relacjach z getta warszawskiego)” ukazała się w serii Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 1997 r. Od tego roku pracuje w Instytucie Badań Literackich. Habilitował się w 2011 r. w macierzystym Instytucie na podstawie rozprawy „Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji”, a w 2013 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Jestem członkiem-założycielem Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (od 2003), a od 2004 r. kieruje Zespołem Badań nad Literaturą Zagłady przy Instytucie Badań Literackich PAN, będąc również członkiem Pracowni Poetyki Teoretycznej i Semiotyki Kultury IBL PAN. Jest współzałożycielem i od 2005 r. członkiem redakcji rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, wydawanego przez Centrum Badań nad Zagłada Żydów. W latach 2006-2014 wraz z Barbarą Engelking tworzył Galerię Zagłady w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Jest członkiem Rady Naukowej IBL PAN, Rady Naukowej Instytutu Kultury Polskiej UW, Rady Programowej Domu Spotkań z Historią oraz Kolegium Historycznego Muzeum POLIN.

Od blisko ćwierć wieku zajmuje się dydaktyką. Na Wydziale Polonistyki UW, w Instytucie Kultury Polskiej UW, w Artes Liberales UW, w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ prowadzi konwersatoria i seminaria dotyczące m.in. prób rozumienia doświadczenia Zagłady, form zapisu doświadczeń granicznych, poetyki makabry, hermeneutyki świadectwa, topografii doświadczenia, problematyki zemsty i przebaczenia w kontekście Zagłady.
Opublikował: Tekst wobec Zagłady. O relacjach z getta warszawskiego (1997, wyd. angielskie 2004, 2016); Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, (wspólnie z Barbarą Engelking; 2001, Yale University Press 2009, wyd. rozszerzone i poprawione 2013), Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji (2009, 2018); Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów, (2010); Spojrzenia na Warszawskie getto (2011, 2018); Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę (2017). Młyny boże. Zapiski o Kościele i Zagładzie (2018).

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków
tel: 12 63-03-437
email: nagroda.wyki@malopolska.mw.gov.pl