Laureat 2003

prof. Jan Prokop

literaturoznawca, tłumacz

Urodził się 16 lipca 1931 r. w Częstochowie. Studia w zakresie filologii romańskiej i polskiej rozpoczął na Uniwersytecie Warszawskim, od 1951 r. kontynuował je na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1953 r. ukończył trzyletnie studium filologii polskiej. W roku 1955 uzyskał magisterium z filologii romańskiej. Od 1955 r. pracował w Krakowskiej Pracowni Reedycji "Bibliografii Polskiej" Karola Estreichera w Zakładzie Historii Naukii Techniki PAN. W 1960 r. został pracownikiem naukowym Instytutu Badań Literackich PAN.

W 1967 r. uzyskał doktorat na podstawie pracy pt. "Z przemian ideowo-artystycznych w literaturze polskiej lat 1907 -1917", której promotorem był profesor Kazimierz Wyka. Wykładał literaturę polską na Université de Montréal. W 1976 r. został członkiem Polskiego PEN Clubu. Habilitował się w 1977 r. W latach 1977 - 87 wykładał na Universita di Torino we Włoszech, gdzie w 1983 r. otrzymał tytuł professore associoato. W latach 1987 - 90 wykładał na wydziale filologii romańskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Od 1989 r. jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

W 1993 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

Bibliografia:

  • Euklides i barbarzyńcy
  • Z przemian w literaturze polskiej lat 1907-1917
  • Czaszka Guliwera
  • Lekcja rzeczy
  • Ostatni rok życia i śmieci Kruszynki Reneville
  • Żywioł wyzwolony
  • Piękna Węgierka
  • Moja ziemska podróż
  • Szczególna przygoda żyć nad Wisłą
  • Przez podobieństwa

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków
tel: 12 63-03-437
email: nagroda.wyki@malopolska.mw.gov.pl