Laureat 1991

prof. Jerzy Jarzębski

pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zajmuje się literaturą współczesną, głównie twórczością Witolda Gombrowicza i Stanisława Lema. Jego praca doktorska poświęcona prozie Witolda Gombrowicza została wyróżniona przez Polską Akademię Nauk Nagrodą im. Aleksandra Brücknera oraz Nagrodą Fundacji Kościelskich. Nagrodę Kazimierza Wyki otrzymał "za twórczość o oryginalnej koncepcji krytycznej i wysokim stopniu erudycji i dociekliwości w interpretacji literatury współczesnej".

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków
tel: 12 63-03-437
email: nagroda.wyki@malopolska.mw.gov.pl