Jury Nagrody

Regulamin Nagrody został określony w Uchwale nr XXXVIII/529/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad i trybu przyznawania corocznej nagrody pn. Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. Jury nagrody powołane zostaje z przedstawicieli środowiska intelektualno - artystycznego Małopolski. W skład Jury Nagrody wchodzi każdorazowo laureat nagrody z poprzedniego roku przy czym przysługuje mu prawo jednorazowego uczestnictwa w pracach jury. Wybór laureata nagrody odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie Jury, po zapoznaniu się z sylwetkami poszczególnych kandydatów dokonuje wyboru co najmniej 2 kandydatów, spośród których w drugim etapie, w głosowaniu tajnym, wybiera laureata. Jury przedstawia Zarządowi Województwa Małopolskiego i Prezydentowi Miasta Krakowa wybranego kandydata do akceptacji.

W skład Jury wchodzą:

 1. prof. Marta Wyka,

 2. prof. Stanisław Grodziski,

 3. prof. Franciszek Ziejka,

 4. prof. Ryszard Nycz,

 5. prof. Adam Małkiewicz,

 6. prof. Marian Stala,

 7. prof. Jerzy Jarzębski,

 8. prof. Władysław Stróżewski,

 9. prof. Tadeusz Nyczek,

 10. Jan Pieszczachowicz,

 11. Stanisław Dziedzic,

 12. Krzysztof Markiel,

 13. prof. Edward Balcerzan - laureat nagrody Wyki za rok 2013