Laureat 1986

Leszek Bugajski

krytyk literacki, felietonista

Jego zainteresowania krytycznoliterackie koncentrują się wokół współczesnej prozy polskiej.

W swoich pracach podjął próbę rozrachunku ze światopoglądem swojego pokolenia. Jest zwolennikiem nowocześnie rozumianego realizmu.

Nagrodę otrzymał za "twórczość kontynuującą zainteresowania patrona nagrody".

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków
tel: 12 63-03-437
email: nagroda.wyki@malopolska.mw.gov.pl