Nagroda krytyki literackiej im. Kazimierza Wyki

Laureat nagrody 2018

Laureat Nagrody 2018 - Małgorzata ŁukasiewiczMałgorzata Łukasiewicz - urodzona w 1948 roku w Warszawie. Studiowała języki obce i filozofię na UW. Jako tłumaczka literatury niemieckojęzycznej i krytyk literacki współpracuje z wieloma wydawnictwami, czasopismami i instytucjami kultury.

Jest członkiem jury Nagrody Literackiej GDYNIA. Tłumaczyła m. in. Patricka Süskinda, Hermanna Hessego, W. G. Sebalda, Roberta Walsera, Theodora W. Adorna, Jürgena Habermasa, Friedricha Nietzschego, Georga Simmla.

Opublikowała książki eseistyczne: Robert Walser (Czytelnik 1990), Rubryka pod różą (Znak 2007), Jak być artystą. Na przykładzie Thomasa Manna (Więź 2011), Dziwna rzecz – pisanie (Więź 2012).

Laureatka nagrody „Literatury na Świecie”, nagrody Polskiego PEN Clubu, nagrody „Zeszytów Literackich” im. Pawła Hertza, nagrody im. Hermanna Hessego, Nagrody Polsko-Niemieckiej.

Bibliografia

Autorskie publikacje książkowe

Robert Walser – Czytelnik, Warszawa 1990 (seria „Klasycy literatury XX wieku”)
Rubryka pod różą – Znak, Kraków 2007 (zbiór felietonów)
Jak być artystą. Na przykładzie Thomasa Manna – Więź, Warszawa 2011
Dziwna rzecz pisanie – Więź, Warszawa 2012
Pięć razy o przekładzie – Karakter, Kraków 2017

Przekłady

T. W. Adorno – Minima Moralia (Minima Moralia), Wyd. Literackie, Kraków 1999, ISBN 83-08-02998-1
= = 2009, ISBN 978-83-08-04315-8

T. W. Adorno, M. Horkheimer – Dialektyka oświecenia (Dialektik der Auklärung), IFiS, Warszawa 1995, ISBN 83-86166-12-6
= Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, ISBN 978-83-61006-85-5

I. Bachmann ¬– Dziennik wojenny. Z listami od Jacka Hamesha (Kriegstagebuch. Mit den Briefen von Jack Hamesh an Ingeborg Bachmann), Czarne, Wołowiec 2015, ISBN 978-83-8049-039-0

I. Bachmann, P. Celan – Czas serca. Korespondencja (Herzzeit. Briefwechsel), a5, Kraków 2010, ISBN 978-83-61298-25-0

H. Böll – Opiekuńcze oblężenie (Fürsorgliche Belagerung), Czytelnik, Warszawa 1986, 83-07-01314-3
= =1993, ISBN 83-07-02220-7
= Wyd. Muza, Warszawa 1993 83-7079-193-X

G. Boehm – O obrazach i widzeniu, Antologia tekstów (Schriften. Auswahl), Universitas, Kraków 2014, ISBN 97883-242-2371-8

B. Brecht – Badeński moralitet o zgodzie (Das Badener Lehrstück vom Einverständnis) w: Brecht, Dramaty, PIW, Warszawa 1979

R. Dahrendorf – Ponad granicami. Wspomnienia (Über Grenzen. Lebenserinnerungen), Wyd. Literackie, Kraków 2003, ISBN 83-08-03470-5

F. Dürrenmatt – Organa sprawiedliwości (Justiz), Czytelnik, Warszawa 1995, ISBN 83-07-02471-4

F. Dürrenmatt – Budowanie wieży. Tematy (Turmbau. Stoffe IV-IX), PIW, Warszawa 2011, ISBN 978-83-06-03306-9

M. Frisch – Szkice do trzeciego dziennika (Entwürfe zu einem dritten Tagebuch), W.A.B., Warszawa 2015, 978-83-280-2097-9

M. Frisch – Z dziennika berlińskiego (Aus dem Berliner Journal), Czarne, Wołowiec 2017

J. Fuchs – Protokoły przesłuchań (Vernehmungsprotokolle), NOWA, Warszawa 1985 (unter dem Pseudonym Małgorzata Górka)

H. G. Gadamer – Rozum, słowo, dzieje (Kleine Schriften – Auswahl) PIW, Warszawa 1979, (50%) ISBN 83-06-00152-4
= = 2000, ISBN 08-06-02796-5

H. G. Gadamer – Czy poeci umilkną? (Denken im Gedicht, Verstummen die Dichter?, Im Schatten des Nihilismus, Wer bin Ich und wer bist Du?, Sinn und Sinnverhüllung bei Paul Celan), Homini-Studio Phi, Bydgoszcz 1998, ISBN 83-909040-4-7

H. G. Gadamer – Poetica (Poetica), Wyd. IBL, Warszawa 2001, ISBN 83-87456-70-5

G. Grass – Niemieckie rozliczenia (Deutscher Lastenausgleich),
NOWA, Warszawa 1983*

J. Habermas – Teoria i praktyka (Aufsätze-Auswahl), PIW, Warszawa 1983*

J. Habermas – Filozoficzny dyskurs nowoczesności (Der philosophische Diskurs der Moderne), Universitas 2000, ISBN 83-7052-682-9

J. Habermas – Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej? (Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?), Scholar, Warszawa 2003, ISBN 83-7383-054-5

J. Habermas – Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej (Strukturwandel der Öffentlichkeit), PWN, Warszawa 2007*,

P. Hacks – Adam i Ewa (Adam und Eve), w: Antologia dramatu NRD, PIW, Warszawa 1980*
M. Heidegger, K. Jaspers – Korespondencja 1920-1963 (Briefwechsel 1920-1963), Wyd. Rolewski, Toruń 2000 *

H. Hesse – W słońcu dawnych dni (Erzählungen-Auswahl), Wyd. Poznańskie, Poznań 1988, ISBN 83-210-079-45

H. Hesse – Siddhartha (Siddhartha), Wyd. Poznańskie, Poznań 1988, ISBN 83-210-0690-6
= Kwiaty na Tor/ Klon, Warszawa 1994 ISBN 83-85712-04-6, 83-901530-0-9
= PIW, Warszawa
H. Hesse – Kuracjusz (Der Kurgast), Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1992
H. Hesse – Rosshalde (Rosshalde), Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1995
H. Hesse, ¬ T. Mann – Korespondencja (Briefwechesel), PIW, Warszawa 2006
„Historikerstreik”. Spór o miejsce III Rzeszy w historii Niemiec (Anthologie z. T. Historikerstreit), Aneks, Londyn 1990*
U. Im Hof – Europa oświecenia (Europa der Aufklärung) Volumen, Warszawa 1995
B. Honigmann – Miłość z niczego (Eine Liebe aus nichts), „Literatura na Świecie” 6/1994
H. R. Jauss – Historia literatury jako prowokacja (Literaturgeschichte als Provokation), IBL, Warszawa 2000

Chr. Lavant ¬ – Zapiski z domu wariatów (Aufzeichnungen aus einem Irrenhaus), Ossolineum, Wrocław 2017
K. May – Przez dziki Kurdystan (Durchs wilde Kurdistan), Wyd, Poznańskie, Poznań 1990
J. Mitterer – Tamta strona filozofii (Das Jenseits der Philosophie) Oficyna Naukowa, Warszawa 1996
F. Nietzsche – Niewczesne rozważania (Unzeitgemässe Betrachtungen), Znak, Kraków 1996
F. Nietzsche –¬ Radosna wiedza, (Fröhliche Wissenschaft), słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008
H. Plessner – Pytanie o conditio humana (Aufsätze – Auswahl), PIW, Warszawa 1988*
G. Ritz – Polskie spotkanie z Niemcami. Jarosław Iwaszkiewicz i Stefan George (Eine polnische Deutschlandbegegnung. Jarosław Iwaszkiewicz und Stefan George), Muzeum w Stawisku, Podkowa Leśna 1998*
G. Ritz – Nić w labiryncie pożądania (Aufsätze zur Gender- und Geschlechtsfrage in der polnischen Literatur), Wiedza Powszechna, Warszawa 2002*
G. Ritz, Poeta romantyczny i nieromantyczne czasy. Juliusz Słowacki w drodze do Europy – pamiętniki polskie na tropach narodowej tożsamości (Aufsätze zur polnischen Literatur der Romantik), Universitas, Kraków 2011
G. Roth, Podróż do wnętrza Wiednia (Eine Reise in das Innere von Wien) – seria „Kroki”, PIW, Warszawa 2006
J. Roth – Żydzi na tułaczce (Juden auf Wanderschaft), Austeria, Kraków 2017
P. Roth – Riverside (Riverside), Znak, Kraków 1996
H. J. Schädlich – Tallhover ( Tallhover), Puls, Londyn 1989 (unter dem Pseudonym Małgorzata Górka)
K. Schlesinger – Michael (Michael), Wyd. Poznańskie, Poznań 1978
W. G. Sebald – Czuję. Zawrót głowy (Schwindel. Gefühle), Wyd. Literackie, Kraków 1998
W. G. Sebald – Wyjechali (Die Ausgewanderten), W.A.B., Warszawa 2005
W. G. Sebald – Austerlitz (Austerlitz), W.A.B., Warszawa 2007
W. G. Sebald ¬– Pierścienie Saturna (Die Ringe des Saturn), W.A.B., Warszawa 2009
W. G. Sebald – Wojna powietrzna i literatura (Luftkrieg und Literatur), W.A.B., Warszawa 2012
W. G. Sebald – Campo Santo (Campo Santo), W.A.B., Warszawa 2014
G. Simmel – Socjologia (Soziologie. Grundfragen der Soziologie), PWN, Warszawa 1975
G. Simmel – Most i drzwi. Wybór esejów (Brücke und Tür. Ausgewählte Essays), Oficyna Naukowa, Warszawa 2005
G. Simmel ¬ ¬ – Pisma socjologiczne (Aufsätze. Auswahl), Oficyna Naukowa, Warszawa 2008
W. Sofsky ¬– Ustrój terroru: obóz koncentracyjny (Die Ordnung des Terrors: das Konzentrationslager), Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2016, ISBN 978-83-65254-21-4
T. Spengler – Mózg Lenina (Lenins Hirn), Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1992
P. Stamm – Siedem lat (Sieben Jahre), Drzewo Babel, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64488-64-1
B. Strauss – Park (Der Park), „Dialog” 1986
P. Süskind – Pachnidło (Das Parfum), Czytelnik, Warszawa 1990
P. Süskind – Gołąb (Die Taube), Czytelnik, Warszawa 1992
P. Süskind – Historia pana Sommera (Die Geschichte von Herrn Sommer), Czytelnik, Warszawa 1994
P. Süskind – Trzy historie i jedno rozważanie (Drei Geschichten und eine Betrachtung), Znak, Kraków 1998
F. Tönnies – Wspólnota i stowarzyszenie (Gemeinschaft und Gesellschaft), PWN, Warszawa 1988
R. Wagner – Złoto Renu ( Das Rheingold)
R. Wagner – Walkiria (Die Walküre)
R. Wagner – Zygfryd (Siegfried)
R. Wagner – Zmierzch bogów (Götterdämmerung), Wyd. Teatr Wielki, Warszawa 1988/89
R. Walser – Rodzeństwo Tanner (Geschwister Tanner), Wyd. Poznańskie, Poznań 1984
R. Walser – Jakub von Gunten (Jakob von Gunten) Wyd. Poznańskie, Poznań 1988
R. Walser – Przechadzka i inne utwory (Prosastücke – Auswahl), Czytelnik, Warszawa 1990
R. Walser – Dziwne miasto (Geschichten. Aufsätze), Świat Literacki, Izabelin 2001
R. Walser – Mały krajobraz ze śniegiem (Kleine Dichtungen. Prosastücke. Kleine Prosa), Świat Literacki, Izabelin 2003
R. Walser – Niedzielny spacer (Poetenleben, Seeland, Die Rose), Świat Literacki, Izabelin 2005
R. Walser – Mikrogramy (Aus dem Bleistiftgebiet – Auswahl), Kraków 2013*
Współczesna myśl literaturoznawcza RFN (Literaturwissensachaft in der Bundesrepublik Deutschland – Anthologie), Czytelnik, Warszawa 1986*

(* oznacza prace zbiorowe z udziałem innych tłumaczy)