Nagroda krytyki literackiej im. Kazimierza Wyki

Laureat 2001

prof. Maria Janion

historyk i teoretyk literatury, eseistka, krytyk literacki

Filologię polską studiowała na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Warszawskim.

Pracę naukową rozpoczęła w Instytucie Badań Literackich PAN, gdzie w roku 1963 otrzymała tytuł profesora.

"Nie sposób uniknąć oczywistości: Maria Janion jest dziś najwybitniejszą badaczką największej epoki literatury polskiej – romantyzmu. (…) rozpatrywała tę epokę najczęściej w różnych przekrojach problemowych, jak mit niepodległościowo-powstańczy, historyzm, wizja przyrody, kondycja kobiety, filozofia zła, fantastyka grozy, dziedziny marzenia sennego, obłędu i śmierci, a więc zarówno w wymiarach historycznych i politycznych, jak egzystencjalnych i metafizycznych" (Henryk Markiewicz) W swych rozważaniach przekracza granice dyscyplin humanistycznych stawiając coraz częściej pytania o duchową kondycję Polaków w świecie pomieszania kultur: wysokiej i niskiej, elitarnej i masowej, kontemplacyjnej i ludycznej. Nagrodę otrzymała za "całokształt twórczości krytycznoliterackiej".

Bibliografia:

 • Romantyzm, rewolucja, marksizm, 1972
 • Gorączka romantyczna, 1975
 • Romantyzm i historia (wspólnie z Marią Żmigrodzką), 1978
 • Odnawianie znaczeń, 1980
 • Humanistyka: poznanie i terapia, 1982
 • Wobec zła, 1989
 • Życie pośmiertne Konrada Wallenroda, 1990
 • Projekt krytyki fantazmatycznej, 1991
 • Kobiety i duch inności, 1996
 • Płacz generała - eseje o wojnie, 1998
 • Do Europy - tak, ale razem z naszymi umarłymi, 2000
 • Żyjąc tracimy życie, 2001
 • Purpurowy płaszcz Mickiewicza, 2001
 • Wampir. Biografia symboliczna, 2002
 • Romantyzm i egzystencja (wspólnie z Marią Żmigrodzką), 2004
 • Niesamowita Słowiańszczyzna, 2006
 • Bohater - Spisek - Śmierć. Wykłady żydowskie, 2009