Laureat 1985

prof. Marian Stępień

historyk literatury

Studia polonistyczne ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1976 r. profesor tej uczelni.

W badaniach historyczno–literackich początkowo zajmował się polskim romantyzmem, następnie skoncentrował się na nurtach lewicowych w polskiej literaturze i krytyce literackiej końca XIX i XX wieku.

Nagrodę otrzymał za "całokształt osiągnięć w dziedzinie krytyki i eseistyki kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji nurtu lewicowego w literaturze".