Nagroda krytyki literackiej im. Kazimierza Wyki

Laureat 2004

prof. Przemysław Czapliński

krytyk i teoretyk literatury

Jeden z najwybitniejszych znawców polskiej literatury współczesnej. Urodził się 6 listopada 1962 r. Jest absolwentem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, od czasu studiów naukowo związany z macierzystą uczelnią. Tytuł doktora uzyskał w 1992 roku, broniąc pracy na temat manifestów literackich w dwudziestoleciu międzywojennym.

W 1998 roku - w rok po obronie pracy habilitacyjnej - otrzymał tytuł profesora UAM. Tytuł profesora zwyczajnego odebrał w 2002 r. Działalność naukowa i zainteresowania profesora Czaplińskiego skupiają się wokół historii i teorii literatury oraz krytyki literackiej.

Nagrodę otrzymał za "całokształt twórczości".

Bibliografia:

 • Tadeusz Konwicki, Poznań 1994
 • Poetyka manifestu literackiego 1918 - 1939, Warszawa 1997
 • Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976 - 1996, Kraków 1997
 • Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 1999 (wraz z Piotrem Śliwińskim)
 • Kontrapunkt. Rozmowy o książkach, 1999, (wraz z Piotrem Śliwińskim)
 • Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych, Kraków 2001
 • Mikrologi ze śmiercią: motywy fanatyczne we współczesnej literaturze polskiej, Poznań 2001
 • Ruchome marginesy: szkice o literaturze lat 90, Kraków 2002
 • Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec nowej rzeczywistości, Kraków 2003
 • Kalendarium życia literackiego 1976 - 2000. Wydarzenia, dyskusje, bilanse, Kraków 2003, (wraz z: Maciejem Lecińskim, Elizą Szybowicz, Błażejem Warkockim)
 • Efekt bierności. Literatura w czasie normalnym, Kraków 2004
 • Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości, Kraków 2007
 • Lacan, Žižek - rewolucja pod spodem, pod red. P. Czaplińskiego. Poznań 2008