Małgorzata Łukasiewicz

Okładka książki Małgorzaty Łukasiewicz, Dziwna rzecz – pisanieW esejach zawartych w zbiorze Dziwna rzecz − pisanie Małgorzata Łukasiewicz co chwila potrąca o któreś z tych pytań, potwierdzając swój kunszt pisarski i umiejętność zawierania przemyśleń w krótkiej, zwięzłej, a przy tym swobodnej i dowcipnej formie.

Małgorzata Łukasiewicz, Dziwna rzecz – pisanie

Od dawna żadna książka nie dostarczyła mi takiej przyjemności i nie wprawiła w takie zakłopotanie. [...] Świat kultury wyłaniający się z książki Małgorzaty Łukasiewicz jest polifoniczny, pozbawiony miejsc pustych, nasycony znaczeniem. Opowieść nie narzuca odbiorcy krępujących reguł, klarowny język cieszy ironią i niespodziewanymi wycieczkami w potoczność. To świat uwolniony od ciężaru teorii, pleciony z drobiazgów, detali, rzeczy i motywów, których historycy literatury zajęci fabrykowaniem potężnych studiów zwykle nie dostrzegają, a które uważna autorka odnajduje, wydobywa z kontekstu, ogląda ze wszystkich stron i łączy w najdziwniejsze konstelacje niczym bierki rzucone na stół.

Michał Szymański, „Zeszyty Literackie” 2013, nr 2

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków
tel: 12 63-03-437
email: nagroda.wyki@malopolska.mw.gov.pl