Nagroda krytyki literackiej im. Kazimierza Wyki

prof. Janusz Drzewucki

Okładka książki

Autor książek krytycznoliterackich: „Chaos i konwencja” (1988), „Smaki słowa. Szkice o poezji” (1999), „Akropol i cebula. O Zbigniewie Herbercie” (2004), „Stan skupienia. Teksty o prozie” (2014), „Charakter pisma”. Szkice o polskiej poezji współczesnej” (2015), „Środek ciężkości. Szkice o współczesnej liryce polskiej” (2016), „Lekcje u Różewicza.

Teksty krytycznoliterackie i osobiste” (2018), a także „Obrona przypadku. Teksty o prozie 2” (2018).

Za debiutancki zbiór wierszy „Ulica Reformacka” (1988) dostał Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny, przyznawaną za najlepszy poetycki książkowy debiut roku. Potem wydał tomy poezji: „Starożytny język” (1989), „Podróż na południe” (1995), „Światło września” (1998), „Wiersze wybrane” (2010), „Dwanaście dni” (2013) i „Rzeki Portugalii (2016).

Ponadto:
w roku 2015 opublikował książkę prozatorską „Życie w biegu. O ludziach, miejscach, literaturze, piłce nożnej, maratonach i całej reszcie”.
Jest edytorem trzech tomów utworów wybranych Jarosława Iwaszkiewicza, które ukazały się w latach 2007-2008: „Urania i inne wiersze”, „Brzezina i inne opowiadania”, „Wenecja i inne szkice”, a także. W roku 2017 wydał w swoim opracowaniu Tadeusza Różewicza „Wiersze i poematy z «Twórczości» (1946-2005)” oraz „Wiersze wybrane” Bogdana Ostromęckiego.

Laureat Nagrody Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego (1989), Funduszu Literatury (1989), Nagrody im. Stanisława Piętaka (1991), Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida (2014), Symbolicznej Nagrody Ryszarda Milczewskiego-Bruna (2014) oraz Nagrody Specjalnej „Pikowy Laur”, przyznawanej przez Polską Izbę Książki (2017). Poza tym w 2006 przez prezydenta Republiki Włoskiej odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Gwiazdy
Solidarności Włoskiej (Ordine Della Stella Della Solidarieta’ Italiana).

Od roku 2016 przewodniczący jury Nagrody Literackiej m. st. Warszawy. Od 2017 członek jury Nagrody im. Marka Nowakowskiego. Należy do Polskiego PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.