Laureat 1987

prof. Stanisław Burkot

historyk literatury, krytyk literacki

Absolwent filologii polskiej krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, gdzie podjął pracę naukową i dydaktyczną.

Współpracował z wieloma periodykami poświęconymi literaturze: "Ruchem Literackim", "Miesięcznikiem Literackim", "Zdaniem", "Pismem".

Przedmiotem badań prof. Stanisława Burkota jest powieściopisarstwo polskie XIX w. oraz polska literatura współczesna. Nagrodę otrzymał za "wybitne osiągnięcia w dziedzinie krytyki literackiej i historii literatury XX wieku".

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków
tel: 12 63-03-437
email: nagroda.wyki@malopolska.mw.gov.pl