Laureat 2005

Teresa Walas

krytyk literacki, eseistka, literaturaznawca

Urodzona 24 grudnia 1944 roku w Krakowie. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskała tytuł doktora, obroniła pracę habilitacyjną, a w roku 2004 otrzymała tytuł profesora.

Działalność naukowa i krytyczna profesor Teresy Walas obejmuje literaturę okresu Młodej Polski, badania teoretycznoliterackie oraz studia nad literaturą XX wieku, w tym także literaturą popularną. Nagrodę im. K. Wyki otrzymała za książkę "Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie".

Bibliografia:

  • Ku otchłani: Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905, 1986
  • Czy jest możliwa inna historia literatury ?, 1993
  • Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie, 2004

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków
tel: 12 63-03-437
email: nagroda.wyki@malopolska.mw.gov.pl