Nagroda krytyki literackiej im. Kazimierza Wyki

Nagroda im. Kazimierza Wyki 2013 dla Andrzeja Franaszka

18 stycznia 2013 odbyło się wręczenie - przyznawanej wspólnie przez Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Prezydenta Miasta Krakowa - Nagrody im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. Jej laureatem został Andrzej Franaszek – autor biografii Czesława Miłosza.

Tegoroczny laureat, Andrzej Franaszek, jest literaturoznawcą, krytykiem literackim, redaktorem „Tygodnika Powszechnego”, autorem książek o Zbigniewie Herbercie i Czesławie Miłoszu.

Jury uhonorowało Franaszka za książkę „Miłosz. Biografia” – niezwykle rzetelny i fascynujący portret Miłosza, z empatią przybliżający postać poety i jednocześnie ukazujący obraz stulecia, w którym żył.

Członek Zarządu Jacek Krupa wraz z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim wręczyli laureatowi Nagrodę w wysokości 20 tys. złotych (ufundowaną w równej części przez każdą ze stron).

O przyznaniu wyróżnienia zadecydowało jury w składzie: prof. Marta Wyka, prof. Kazimierz Nycz, prof. Stanisław Grodziski, prof. Władysław Stróżewski, Jan Pieszczachowicz, Tadeusz Nyczek, Stanisław Dziedzic i Krystyna Czerni – ubiegłoroczna laureatka Nagrody.

„Fantastycznie operuje zebranym materiałem, nie przytłaczając czytelnika nadmiarem wiadomości, a raczej budując portret bohatera swej opowieści lekkimi pociągnięciami pióra. (…) Czytając dzieło Andrzeja Franaszka, nabieramy nadziei, że uda się przeniknąć fenomen talentu i meandry osobowości Miłosza, zrozumieć co ukształtowało jego umysłowość, wyobraźnię, wrażliwość poetycką” – uzasadniało swój werdykt jury.

Andrzej Franaszek jest 29. Laureatem Nagrody im. Kazimierza Wyki.