Nagroda krytyki literackiej im. Kazimierza Wyki

Nagroda im. Kazimierza Wyki 2011

19 stycznia 2011 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagrody im. Kazimierza Wyki – prestiżowego wyróżnienia przyznawanego wybitnym krytykom literackim, eseistom i historykom literatury. Tegorocznym laureatem nagrody został profesor Michał Paweł Markowski – literaturoznawca, krytyk i teoretyk literatury.


- Michał Paweł Markowski ma zdolność zaskakiwania kolejną książką. Jego dorobek jest imponujący co do klasy pisarstwa. Jest inspirujący, odznaczający się intelektualną energetycznością. Przekonuje nas skutecznie, że literatura jest czymś niezbędnym do życia – podkreślił prof. Ryszard Nycz, wygłaszając laudację podczas ceremonii w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego.

{gallery}wydarzenia/markowski{/gallery}- Jestem dumny, że mogę uczestniczyć we wręczeniu tej nagrody. Literatura taka, jak rozumiał ją Kazimierz Wyka, jest potrzebna w polityce. Przynosi nowe spojrzenie. Chciałem podziękować laureatowi za pasję do literatury, wspaniały życiorys, wykłady z całego świata – mówił członek Zarządu Województwa Witold Latusek.

- Krytyka jest pracą kulturalną. Nie mówi o tym, jak jest, ale jak nam się wydaje. W świecie krytyki racja niepolska jest najważniejsza. Interesują mnie ludzi owładnięci potrzebą pisania. Arcydzieło to wytwór takiego warsztatu, z którego sypią się iskry. Chciałbym czytać książki od strony ich życiowego uwikłania – mówił prof. Michał Paweł Markowski.

Michał Paweł Markowski, urodzony w 1962 roku, jest profesorem na University of Illinois w Chicago (The Stefan and Lucy Hejna Chair in Polish Language and Literature na Wydziale Literatur Słowiańskich i Bałtyckich) i przewodniczącym Rady Naukowej Centrum Studiów Humanistycznych (Centre for the Advanced Studies in the Humanities) na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Przekładał (m.in.) Derridę, Foucaulta, Rorty’ego, Pereka, Deleuze’a, Nancy’ego, Edmunda White’a. Jako wydawca opublikował 4 tomy Pism Rolanda Barthesa. Zredagował (i częściowo przełożył) tom esejów Marcela Prousta, Pamięć i styl (2000). Opracował pierwsze polskie wydanie Fragmentów Friedricha Schlegla (2009). Jest członkiem redakcji amerykańskiego czasopisma „The Slavic Review”. Współredaguje „Magazyn Literacki Książki w Tygodniku”.

Jest autorem i edytorem ponad 20 książek poświęconych filozofii literatury i kultury. Ostatnio opublikował: Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura (2004, przekład rumuński i szwedzki), Teorie literatury XX wieku (2006, 2 tomy, z Anną Burzyńską, przekład serbski i węgierski), Polska literatura nowoczesna: Leśmian, Schulz, Witkacy (2007), Nieobliczalne. Eseje (2007), Życie na miarę literatury. Eseje (2009) oraz Słońce, możliwość, radość. Eseje (2010). Od 1997 współredaguje serię „Horyzonty nowoczesności”, od 2008 redaguje serię „Hermeneia”, wydawaną przez Centrum Studiów Humanistycznych. Laureat wielu nagród, między innymi Nagrody „Literatury na Świecie” w dziedzinie komparatystyki za rok 1998, Nagrody Fundacji Kościelskich (2000), Nagrody Polskiej Akademii Nauk im. Aleksandra Brücknera (2000), Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (1998, 2001, 2005).

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej im. Kazimierza Wyki jest corocznym wyróżnieniem przyznawanym w oparciu o werdykt jury, złożonego z przedstawicieli środowiska intelektualno-artystycznego.

Idea nagrody zrodziła się wkrótce po śmierci jej patrona, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Kazimierza Wyki, zmarłego w 1975 r. W ten sposób środowisko literackie Krakowa pragnęło uczcić i zachować w pamięci jedną z wybitniejszych swych osobowości: wybitnego historyka literatury, krytyka literackiego, eseistę, twórcę własnej metodologii krytyki literackiej, zwanej „szkołą Wyki”, znawcę sztuki, animatora życia kulturalnego, humanistę o niezwykłej energii i artystycznej wyobraźni.

Obecnie nagroda im. Kazimierza Wyki jest bardzo wysoko oceniana zarówno przez teoretyków literatury i sztuki, jak i samych twórców. Celem tego wyróżnienia jest promocja dokonań polskich środowisk naukowych i literackich oraz realizacja mecenatu samorządowego nad twórcami. Nagroda za rok 2011, ufundowana przez Województwo Małopolskie i Miasto Kraków, wynosi 20 000 zł.

W roku 2010 laureatem nagrody został Krzysztof Uniłowski – krytyk literacki, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, autor cenionych prac literaturoznawczych. Z okazji obchodzonego w ubiegłym roku 100-lecia urodzin patrona nagrody jury przyznało także - po raz pierwszy - nagrodę specjalną, którą uhonorowany został prof. Henryk Markiewicz, wybitny historyk i teoretyk literatury.

W poprzednich latach nagrodę otrzymali (m.in.): uczeń Kazimierza Wyki – prof. Jan Błoński, Zygmunt Greń, prof. Marian Stępień, Leszek Bugajski, prof. Stanisław Burkot, prof. Franciszek Ziejka, prof. Jerzy Jarzębski, prof. Włodzimierz Maciąg, prof. Mieczysław Porębski, prof. Jacek Łukasiewicz, Marian Stala.


Biuro Prasowe UMWM

Folder PDF