Nagroda krytyki literackiej im. Kazimierza Wyki

Uroczystość wręczenia nagrody im. Kazimierza Wyki 2010

Laureatem nagrody imienia Kazimierza Wyki w 2010 roku został Krzysztof Uniłowski – krytyk literacki, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, autor cenionych prac literaturoznawczych. Z okazji 100-lecia urodzin patrona nagrody jury przyznało także - po raz pierwszy - nagrodę specjalną, którą uhonorowany został prof. Henryk Markiewicz, wybitny historyk i teoretyk literatury. Laureaci odebrali wyróżnienia z rąk marszałka Marka Nawary podczas uroczystej ceremonii 19 marca br.


{gallery}wydarzenia/unilowski{/gallery}– Tegoroczna uroczystość ma charakter wyjątkowy ze względu na 100-lecie urodzin patrona i 30-lecie istnienia samej nagrody. Jej laureatami byli wybitni krytycy, badacze, wielkie postaci polskiej humanistyki, na czele z Marią Janion, Janem Błońskim, Zbigniewem Herbertem. Dzisiejsze wyróżnienie podkreśla wartość nagrody. Myślę, że trafia w dobre ręce, w znakomite ręce. Dziękuję jury i gratuluję laureatom – mówił marszałek Marek Nawara podczas gali w Sali Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej im. Kazimierza Wyki jest corocznym wyróżnieniem przyznawanym w oparciu o werdykt jury, złożonego z przedstawicieli środowiska intelektualno-artystycznego.

W setną rocznicę urodzin patrona nagrody jury postanowiło przyznać nagrodę honorową profesorowi Henrykowi Markiewiczowi – wybitnemu historykowi i teoretykowi literatury, wychowawcy pokoleń polonistów – w uznaniu całokształtu jego działalności i zasług dla kultury polskiej.

- Moje istnienie naukowe to rezultat opieki Kazimierza Wyki. Był przykładem odwagi i mistrzostwa w konstruowaniu syntezy. Uczył szlachetnie się różnić – mówił profesor Henryk Markiewicz.

Laureat nagrody Krzysztof Uniłowski został uhonorowany za całokształt działalności krytycznoliterackiej ze szczególnym uwzględnieniem tomu „Kup pan książkę! Szkice i recenzje”.

– Krytyk jest kronikarzem współczesnej literatury. Pełni rolę jej gospodarza. Krzysztof Uniłowski to krytyk związany z uniwersytetem, który pisze o każdym z równym zapałem i równą kompetencją – podkreśliła prof. Marta Wyka.

– To niezwykłe wyróżnienie odebrałem jako zobowiązanie do wyjaśnienia mojego rozumienia krytyki literackiej. Krytyka to podział, odkrawanie, rozbiór, odłączanie. Krytyka dzieli literaturę, parceluje opinie - mówił Krzysztof Uniłowski.

Nagrodę imienia Kazimierza Wyki po raz pierwszy przyznano w 1979 r. Obecnie jest ona bardzo wysoko oceniana zarówno przez teoretyków literatury i sztuki, jak i samych twórców. Celem tego wyróżnienia jest promocja dokonań polskich środowisk naukowych i literackich oraz realizacja mecenatu samorządowego nad twórcami. Nagroda za rok 2010, ufundowana przez Województwo Małopolskie i Miasto Kraków, wynosi 20 000 zł.

Idea nagrody zrodziła się wkrótce po śmierci jej patrona, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Kazimierza Wyki, zmarłego w 1975 r. W ten sposób środowisko literackie Krakowa pragnęło uczcić i zachować w pamięci jedną z wybitniejszych swych osobowości: wybitnego historyka literatury, krytyka literackiego, eseistę, twórcę własnej metodologii krytyki literackiej, zwanej „szkołą Wyki”, znawcę sztuki, animatora życia kulturalnego, humanistę o niezwykłej energii i artystycznej wyobraźni.

Tegoroczna uroczystość uhonorowania autorów ważnych dla kultury polskiej publikacji zbiegła się z obchodami 100-lecia urodzin Kazimierza Wyki. W ramach jubileuszu złożono kwiaty na grobie wybitnego polonisty na Cmentarzu Salwatorskim i odsłonięto tablicę pamiątkowej przy ulicy Gołębiej 20. Obchodom towarzyszyła promocja nowego wydania esejów Kazimierza Wyki pt. „Życie na niby” z przedmową Adama Michnika.

Folder PDF

Folder