Nagroda specjalna dla Henryka Markiewicza

W setną rocznicę urodzin Patrona Nagrody Kapituła postanowiła przyznać Nagrodę Honorową Profesorowi Henrykowi Markiewiczowi – wybitnemu polskiemu literaturoznawcy i teoretykowi literatury oraz wieloletniemu członkowi Jury Nagrody im. Kazimierza Wyki.

 

Nagroda została przyznana za całokształt jego działalności i zasług dla kultury polskiej.


Henryk Markiewicz

polski historyk i teoretyk literatury

Urodzony 16 listopada 1922 w Krakowie.

Zajmuje się historią literatury polskiej lat 1864-1939, teorią literatury, metodologią badań literackich, historią nauki o literaturze i krytyki literackiej. Mieszka w Krakowie.

Emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek krajowy czynny Polskiej Akademii Umiejętności, członek krajowy rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, były dyrektor Instytutu Filologii Polskiej (dziś – Wydziału Polonistyki) UJ.

Wieloletni zastępca redaktora naczelnego "Pamiętnika Literackiego" i redaktor "Polskiego Słownika Biograficznego", redaktor serii "Biblioteka Studiów Literackich", członek redakcji naczelnej "Obrazu Literatury Polskiej XIX i XX wieku".

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków
tel: 12 63-03-437
email: nagroda.wyki@malopolska.mw.gov.pl