Nagroda krytyki literackiej im. Kazimierza Wyki

Jacek Leociak odebrał Nagrodę

Jacek LeociakJacek Leociak – literaturoznawca, historyk literatury i profesor nauk humanistycznych, został tegorocznym laureatem Nagrody im. Kazimierza Wyki. Uroczystość wręczenia nagrody w wysokości 40 tys. zł odbyła się w Sali Obrad im. Stanisława Wyspiańskiego w Urzędzie Miasta Krakowa.

– Przyznawana w Krakowie nagroda im. Kazimierza Wyki zawsze będzie wyjątkową nagrodą. Profesor był człowiekiem renesansu, interesowała go sztuka, literatura i historia, a co najważniejsze był mistrzem pióra. To jednak jego niezwykła osobowość sprawiła, że nadal sięgamy po jego niezwykłe dzieła, w szczególności eseje. Pamiętajmy, że Kraków to miasto literatury, wystarczy spojrzeć na nasze festiwale czy liczne biblioteki. Miasto wciąż rozwija się literacko, w przyszłości powstanie nowe miejsce, Centrum Literatury i Języka „Planeta Lem”. Nagroda to hołd dla Kazimierza Wyki. Wśród laureatów przeważają krakowianie, dziś jednak do tego wybitnego grona dołączył warszawski profesor – powiedział prezydent Jacek Majchrowski.

Jacek Leociak jest członkiem i założycielem Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (od 2003 r.). W 2004 r. zaczął kierować Zespołem Badań nad Literaturą Zagłady przy Instytucie Badań Literackich PAN, będąc również członkiem Pracowni Poetyki Teoretycznej i Semiotyki Kultury IBL PAN.

Jest współzałożycielem i od 2005 r. członkiem redakcji rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, wydawanego przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów. W latach 2006-2014 wraz z Barbarą Engelking tworzył Galerię Zagłady w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Jest członkiem Rady Naukowej IBL PAN, Rady Naukowej Instytutu Kultury Polskiej UW, Rady Programowej Domu Spotkań z Historią oraz Kolegium Historycznego Muzeum POLIN.

Od 25 lat zajmuje się dydaktyką. Na Wydziale Polonistyki UW, w Instytucie Kultury Polskiej UW, w Artes Liberales UW, w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ prowadzi konwersatoria i seminaria dotyczące m.in. prób rozumienia doświadczenia Zagłady, form zapisu doświadczeń granicznych, poetyki makabry, hermeneutyki świadectwa, topografii doświadczenia, problematyki zemsty i przebaczenia w kontekście Zagłady.

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. Idea przyznawania nagrody narodziła się w 1975 roku po śmierci prof. Wyki jako hołd dla tego wybitnego historyka literatury, krytyka, eseisty, znawcy sztuki, animatora życia kulturalnego, humanisty o niezwykłej energii i artystycznej wyobraźni, twórcy krakowskiej szkoły krytyki. Laureatami nagrody są m.in. Małgorzata Łukasiewicz, Jan Błoński, Jerzy Jarzębski, Zbigniew Herbert, Maria Janion, Michał Paweł Markowski czy Ryszard Koziołek.
 

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl