19 stycznia 2011 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagrody im. Kazimierza Wyki – prestiżowego wyróżnienia przyznawanego wybitnym krytykom literackim, eseistom i historykom literatury. Tegorocznym laureatem nagrody został profesor Michał Paweł Markowski – literaturoznawca, krytyk i teoretyk literatury.

Laureatem nagrody imienia Kazimierza Wyki w 2010 roku został Krzysztof Uniłowski – krytyk literacki, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, autor cenionych prac literaturoznawczych. Z okazji 100-lecia urodzin patrona nagrody jury przyznało także - po raz pierwszy - nagrodę specjalną, którą uhonorowany został prof. Henryk Markiewicz, wybitny historyk i teoretyk literatury. Laureaci odebrali wyróżnienia z rąk marszałka Marka Nawary podczas uroczystej ceremonii 19 marca br.

W setną rocznicę urodzin Patrona Nagrody Kapituła postanowiła przyznać Nagrodę Honorową Profesorowi Henrykowi Markiewiczowi – wybitnemu polskiemu literaturoznawcy i teoretykowi literatury oraz wieloletniemu członkowi Jury Nagrody im. Kazimierza Wyki.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków
tel: 12 63-03-437
email: nagroda.wyki@malopolska.mw.gov.pl