Nagroda krytyki literackiej im. Kazimierza Wyki

Kazimierz Wyka (1910-1975)

Kazimierz Wyka (1910-1975)Krytyk i literaturoznawca o ogromnym autorytecie i dorobku, zajmował się także problemami sztuki, teatru i filmu.

Kazimierz Wyka urodził się 19 marca 1910 roku w Krzeszowicach pod Krakowem, zmarł 19 stycznia 1975 roku w Krakowie.

 

W latach 1928-1932 studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, był uczniem Stanisława Pigonia. Studia kontynuował w Belgii i Francji. Od 1934 roku związany był z Uniwersytetem Jagiellońskim, na którym pracował jako asystent, w 1948 roku został profesorem (w okresie okupacji był wykładowcą tajnych kursów uniwersyteckich). W 1948 roku współtworzył Instytut Badań Literackich, którym kierował w latach 1953-1970.

W okresie 1945-1950 pełnił funkcję redaktora naczelnego krakowskiego miesięcznika "Twórczość". Był stałym współpracownikiem tygodnika "Odrodzenie", w ramach którego publikował ceniony felieton "Szkoła krytyków" (1946-1948). W latach 1963-1965 prof. Kazimierz Wyka był prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. Wyka szczególnie interesował się okresem romantyzmu i Młodej Polski. Dorobek naukowy prof. Kazimierza Wyki obejmuje różne dziedziny: historię literatury polskiej i krytykę literacką, ale także historię sztuki i film.

Krytyk i literaturoznawca o ogromnym autorytecie i dorobku, zajmował się także problemami sztuki, teatru i filmu.

Kazimierz Wyka mówił o sobie żartobliwie, że należy do tych nielicznych w naszym pokoleniu Polaków, którym los pozwolił być "ludźmi zakorzenionymi": "Jestem zakorzeniony geograficznie - mówił Mikce - oczywiście na prostym bardzo trójkącie: moje rodzinne miasteczko Krzeszowice, w którym spoczywa na cmentarzu generał Józef Chłopicki, a tuż obok moi rodzice; zakorzeniony w Krakowie, bo Kraków to całe moje życie, i w jakiś sposób' zakorzeniony w Warszawie (...) Sądzą, że całe moje życie poza ten trójkąt geograficzny już się oczywiście nie wychyli, bo na to już czasu nie staje".

Bibliografia

Kazimierz Wyka (1910-1975)